Jubilejní základní škola T. G. Masaryka Rusava

 

Adresa školy:

Rusava 203, PSČ 768 41

 

Poloha školy:

Uprostřed vesnice, blízko obecního úřadu.

 

Historie školy:

Škola byla postavena v roce 1938 až 1940 za pomoci obyvatel obce Rusava.

 

Ředitelka:

Mgr. Jana Podolová

 

Telefon:

0635/392 067

 

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu:

č.j. 16847/96-2 Základní škola

 

Nabídka školy:

Na škole probíhá výuka katolického a evangelického náboženství.

Na škole pracují tyto kroužky:

 

Vybavení školy:

Škola vlastní jeden počítač.

 

Stravování:

Ve školní jídelně. Je možné přihlásit se i na svačinky.

 

Dosažené úspěchy:

Žáci se pravidelně účastňují výtvarných soutěží, soutěže O hostýnskou píšťaličku, recitační soutěže. Žáci publikují své výtvarné a literární práce v místním časopise Zpravodaj. Dále se účastníme sportovních soutěží v kopané a vybíjené.

Přestože jsme malá škola, občas se nám podaří získat některou z cen nebo pěkné umístění či čestné uznání.