Základní škola Zachar Kroměříž, Albertova

Základní škola Zachar

 

            Základní škola Zachar byla zřízena v roce 1993 jako sedmá úplná základní škola v Kroměříži. V roce 1996 byla největší školou v Kroměříži s 886 žáky 34 třídách a s 65 pedagogickými pracovníky.

            Vedení školy vyvíjelo od začátku úsilí, aby se v novém prostředí uplatňovaly i nové formy a metody práce s dětmi. Jako první škola v Kroměříži začala Základní škola Zachar realizovat na nižším stupni program “Obecná škola”. Na tento program pak na vyšším stupni navazuje program “Občanská škola”. V obou projektech hrají velkou úlohu výtvarná, hudební, tělesná a dramatická výchova, cílem je všestranný rozvoj osobnosti. Škola žákům nabízí kromě volitelných a nepovinných předmětů řadu zájmových kroužků a aktivit. Pedagogové ve spolupráci s rodiči podporují rozvoj i mimoškolní zájmové aktivity dětí. Činnost ve školním sportovním klubu, divadelním souboru, osobní kontakty s žáky družebních měst Chatteaudun a Krems pomáhají rozvíjet hodnotové orientace žáků. Škola úzce spolupracuje s Mezinárodním střediskem pro integrovanou psychoterapii a nový životní styl.

            Moderní budova základní školy na sídlišti Zachar se stala místem celostátního setkávání Přátel angažovaného učení (PAU), Svazu českých turistů atp.