SOUHRNNÉ STUDIJNÍ  VÝSLEDKY ZA 1. pololetí  2001/2002


Třída Žáků V. P. Nep. Nekl. Průměr
P 30 21 9 0 0 1,33
S 29 18 11 0 0 1,51
T 29 15 13 0 1 1,48
Kv 29 11 18 0 0 1,63
Ki 32 10 21 1 0 1,72
Sx 28 4 24 0 0 1,95
Sp 28 5 23 0 0 1,90
OkA 26 18 8 0 0 1,42
OkB 24 7 16 1 0 1,87
1.A 31 13 18 0 0 1,47
1.B 33 9 24 0 0 1,67
2.A 23 5 18 0 0 1,91
2.B 23 9 10 2 2 1,78
3.A 29 2 27 0 0 2,14
3.B 30 5 25 0 0 2,09
4.A 33 6 27 0 0 1,90
Celkem 457 158 292 4 3 1,75

V. - vyznamenání, P. - prospěl, Nep. - neprospěl, Nekl. - neklasifikován


Třída Žáků Abs. o. Abs. n. Prům. Dů.tř Dů.ře. Chov.2 Chov.3
P 30 493 0 16,4 0 0 0 0
S 29 1054 0 36,3 0 0 0 0
T 29 905 0 31,2 0 0 0 0
Kv 29 928 19 32 0 0 0 0
Ki 32 1227 0 38,3 0 0 0 0
Sx 28 970 0 34,6 0 1 0 0
Sp 28 1463 0 52,3 0 0 0 0
Ok.A 26 1407 0 54,1 0 0 0 0
Ok.B 24 1407 0 58,6 0 0 0 0
1.A 31 745 0 24 0 0 0 0
1.B 33 677 0 20,5 0 0 0 0
2.A 23 911 1 39,6 0 0 0 0
2.B 23 1281 0 55,6 0 0 0 0
3.A 29 1615 4 55,7 0 0 0 0
3.B 30 1503 0 50,1 0 0 0 0
4.A 33 2083 0 63,1 0 0 0 0
Celkem 457 18669 1 43,6 0 1 0 0

Abs.o. - absence omluvená, Abs.n. - absence neomluvená, Dů.tř. - důtka třídního učitele, Dů.ře. - důtka ředitele školy Chov.2, Chov.3 - známka z chování