Ko12.jpg (171425 bytes)

Tomᚠa Bolfánek. Vyjel, byl dost dobrej...