Kde nás najdte:

PODLAŽÍ ČÍSLO  DVEŘÍ JMÉNO
přízemí vlevo 3 PhDr. Motal, PhDr. Zapletal, Mgr. Zahradník
přízemí vpravo 28 (TV) Mgr. Hrabal, Mgr. Hrabalová, Mgr. Malant
přízemí vpravo 14 Sovadinová - výdej stravenek
1. patro vpravo 42(ředitelna) PaedDr. Janalík
1. patro vpravo 46 PaedDr. Růžička, Mgr. Urban
1. patro vlevo 51 Mgr. Strýčková, Mgr. Matulíková, Mgr. Nožičková, Dvorský
1. patro vlevo 53 Mgr. Urbanová, Mgr. Streckerová, Mgr. Kevická,               Mgr. Šemnická, Mgr. Vykoukalová
1. patro vlevo 58 Mgr. Herodesová, Mgr. Domanská, Mgr. Juráňová
    Mgr. Dorotíková
2. patro vpravo 62 Mgr. Maňásek, Mgr. Machačík, Mgr. Kačor, Mgr. Musichina
    Mgr. Fritzová
2. patro vpravo 67 Mgr. Gogela,   Kuczman
2. patro vlevo 73 Mgr Zavadilová, Mgr. Kubíčková, RNDr. Jamrišková
2. patro vlevo 80 Mgr. Maňásková, Mgr. Stejskalová, Sedlářová, Mrázek,
    Mgr. Pohanka