1. lékařská fakulta UK PRAHA
2. lékařská fakulta UK PRAHA
3. lékařská fakulta  UK PRAHA
Akademie múzických umění PRAHA
Akademie výtvarných umění PRAHA
Česká zemědělská universita
České vysoké učení technické PRAHA
Ekonomicko-správní fakulta MU BRNO
Evangelická teologická fakulta UK PRAHA
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT BRNO
Fakulta informatiky MU BRNO
Fakulta mechatroniky TU LIBEREC
Fakulta pedagogická ZU PLZEŇ
Fakulta sociálních věd UK PRAHA
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK PRAHA
Fakulta textilní TU LIBEREC
Filmová akademie múzických umění PRAHA
Fakulta farmaceutická HRADEC KRÁLOVÉ
Filosofická fakulta MU BRNO
Filosofická fakulta UK PRAHA
Jihočeská univerzita ČESKÉ BUDĚJOVICE
Katolická teologická fakulta UK PRAHA
Lékařská fakulta MU BRNO
Lékařská fakulta UK HRADEC KRÁLOVÉ
Lékařská fakulta UK PLZEŇ
Masarykova univerzita BRNO
Matematicko-fyzikální fakulta UK PRAHA
Mendelova zemědělská univerzita BRNO
Ostravská univerzita OSTRAVA
Palackého univerzita OLOMOUC
Pedagogická fakulta MU BRNO
Podnikatelská fakulta BRNO
Právnická fakulta MU BRNO
Právnická fakulta UK PRAHA
Přírodovědecká fakulta MU BRNO
Přírodovědecká fakulta UK PRAHA
Slezská univerzita OPAVA
Stavební fakuta VUT BRNO
Technická univerzita LIBEREC
Univerzita J.E. Purkyně ÚSTÍ n. LABEM
Univerzita Karlova PRAHA
Univerzita PARDUBICE
Technická univerzita - VŠB OSTRAVA
Veterinární a farmaceutická univerzita BRNO
Vojenská akademie BRNO
Vojenská lékařská akademie HRADEC KRÁLOVÉ
Vysoká škola ekonomická PRAHA
Vysoká škola chemicko-technologická PRAHA
Vysoká škola pedagogická HRADEC KRÁLOVÉ
Vysoké učení technické BRNO
Západočeská univerzita PLZEŇ