Všechny přítomné přivítala královna a její dvorní šašek