Klub je prostředníkem mezi školou na straně jedné a studenty, jejich rodinami a veřejností na straně druhé. Snažíme se seznamovat  rodiče s výchovně vzdělávacími cíli školy a naopak vedení školy s podněty rodičů a podílet se na jejich řešení. Klub přispívá k chodu  školy dobrovolnou činností a finančními prostředky. Tuto finanční pomoc studenti ocení zejména při účasti na lyžařském kurzu, exkurzích, sportovních akcích, zahraničních zájezdech (Francie, Anglie), studentském majálesu a dále při vyhodnocení soutěží, olympiád, studentské odborné činnosti, apod.

Jako zástupci rodičů i studentů v posledních letech s uspokojením konstatujeme výrazný rozvoj gymnázia, a to jak v rozsáhlé rekonstrukci budovy, tak ve zkvalitnění podmínek výuky. Současně se zhodnocením budovy oceňujeme pozitivní změny v organizaci výuky, které se již zúročily v úspěšných maturitních zkouškách.

Z tohoto krátkého pohledu KRPŠ na současné dění na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově je zřejmé, že se jak klub, tak vedení školy a profesorský sbor snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro studium našich dětí. Přesto je stále co zlepšovat  a proto se obracím na všechny rodiče, aby se více zapojili do činnosti KRPŠ a pomohli svými podněty a finančními prostředky zkvalitňovat vzdělávání svých dětí.