Všichni zájemci si mohou z této stránky stáhnout soubory
s otázkami, které byly použity u přijímacích pohovorů v minulých letech. Soubory budou psané  ve WORDu z OFFICE 2000.     


Klikněte pravým tlačítkem na odkaz
a zvolte uložit cíl jako.


osmileté studium 1998
čtyřleté studium 1998
osmileté studium 1999
čtyřleté studium 1999
osmileté studium 2000
čtyřleté studium 2000
čtyřleté studium 2001
osmileté studium 2001