prijem4b.gif (3165 bytes)

A) Studijní výsledky na ZŠ  
Studijní průměr v 1. pol. 9. ročníku + známka z matematiky v 1. pol. 9. ročníku + známka z Čj v 1. pol. 9. ročníku.
B) Přijímací zkouška z českého jazyka
(diktát + všestranný jazykový rozbor v rozsahu učiva 1. pol. 9. ročníku ZŠ) chybné či nesplněné úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body.
C)  Přijímací zkouška z matematiky
(v rozsahu učiva ZŠ do 1. pol. 9. ročníku)
chybné či nesplněné   úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body.
D)  Test všeobecných znalostí
chybné či nesplněné úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body

prijem4c.gif (2248 bytes)

Součet bodového hodnocení A - D udává souhrnný výsledek
(uveden na dvě desetinná místa)

Žáci s nejnižším součtem bodového hodnocení mají nejvyšší pořadí
(nejlepší umístění) a naopak.

V případě stejného souhrnného výsledku mají ,, přednost“ : 1. žáci se ZPS  2. úspěšní řešitelé okresního kola olympiád a soutěží v předmětech M, Č, Ch, F, Bi, Z.

 

    Všechny testy přijímacího řízení z loňského školního roku jsou k dispozici u výchovných poradců všech ZŠ, nebo je možno je stáhnout z naší www stránky.


prijem8.gif (3508 bytes)


prijem4b.gif (3165 bytes)

A) Studijní výsledky na ZŠ   
Studijní průměr v 1. pol. 5. ročníku + známka z matematiky v 1. pol. 5. ročníku + známka z Čj v 1. pol. 5. ročníku.
B) Přijímací zkouška z českého jazyka
(diktát + všestranný jazykový rozbor v rozsahu učiva 1. pol. 5. ročníku ZŠ)
chybné či nesplněné  úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body.
C)  Přijímací zkouška z matematiky
(v rozsahu učiva ZŠ do 1. pol. 5. ročníku)
chybné či nesplněné  úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body.
D)  Test všeobecných znalostí
    chybné či nesplněné úkoly se započítávají pomocí bodové stupnice jako záporné body

prijem4c.gif (2248 bytes)

Součet bodového hodnocení A - D udává souhrnný výsledek
(uveden na dvě desetinná místa)

    Žáci s nejnižším součtem bodového hodnocení mají nejvyšší pořadí
(nejlepší umístění) a naopak.

    V případě stejného souhrnného výsledku mají,,přednost“: 1. žáci se ZPS 2. úspěšní řešitelé okresního kola olympiád a soutěží v předmětech M, Č, Ch, F, Bi, Z.


    Všechny testy přijímacího řízení z loňského školního roku jsou k dispozici u výchovných poradců všech ZŠ, nebo je možno je stáhnout z naší www stránky.