ročník studia 1. 2. 3. 4.
český jazyk 3 3 4 4
cizí jazyk 1 3 3 3 3
cizí jazyk 2 3 3 3 3
latina* - 2 2 -
základy spol. věd 1 1 2 2
dějepis 2 2 2 2
zeměpis 2 2 - -
matematika 4 4 3 3
desk. geometrie* - 2 2 -
fyzika 2 2 2 -
chemie 3 3 2 -
biologie 2 2 2 -
ivt 2 - - -
hudební vých. 2 2 - -
výtvarná vých. 2 2 - -
tělesná vých. 2 2 2 2
volitelné předměty - - 4 12

*  povinně volitelný předmět

           NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY