banner7.gif (5023 bytes)

 

ročník studia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
český jazyk 5 5 4 3 3 3 4 4
cizí jazyk 1 4 3 3 3 3 3 3 3
cizí jazyk 2 - - 3 3 3 3 3 3
latina* - - - - - 2 2 -
základy spol.v. 1 1 1 1 1 1 2 2
dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
zeměpis 2 2 2 2 2 2 - -
matematika 5 5 4 4 4 4 3 3
desk. geometrie* - - - - - 2 2 -
fyzika 2 2 2 2 3 2 2 -
chemie - 2 2 3 3 3 2 -
biologie 2 2 2 2 3 2 2 -
ivt 1 - 2 2 - - - -
hudební vých. 1 1 1 1 1 1 - -
výtvarná vých. 2 2 1 1 1 1 - -
tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
volitelné předměty - - - - - - 4 12

*    povinně volitelný předmět

NEPOVINNÉ  PŘEDMĚTY