Pamětní deska zakladatelům budovy v levé části vestibulu gymnázia