prof. František Růžička (autoportrét)
Na obrázku pedagogického sboru stojí jako první zprava.
Jeho obrazy dnes zdobí chodby naší školy.