Cílem tohoto odkazu je pouze nastínění
historického vývoje
naší školy.