Shromáždění na zámku. Fotografoval pan Němec z Hranic.