Představitelé města a pan ředitel při slavnostním zasedání
rozšířené pedagogické rady