Mateřská škola Záříčí

Výchovný program   Aktivity školy   Pracovnící školy   Galerie výtvarných prací  Fotoalbum


Naše aktivity

MŠ se významnou měrou podílí na obnově a udržování  tradic a zvyků v obci.

Září                           

Informativní schůzka rodičů

Polodenní výlet do přírody – sběr přírodnin

Říjen                         

Drakiáda – veřejná, připravovaná ve spolupráci se školským a kulturním výborem OÚ

Lampionová slavnost

Listopad

Návštěva Jablíčkové babičky v MŠ              

Výstava dlabaných dýní „Bubáci – dýňáci“ – veřejná, na zahradě MŠ

Tvořivá dílna pro děti a rodiče

Prosinec                    

Mikulášská slavnost v MŠ

Veřejné adventní odpoledne na kulturním domě v Záříčí, kde děti předvedou své vystoupení – pásmo vánočních písní a koled, básní, zahrají Vánoční hru, rozsvítí spolu s ostatními přítomnými dětmi adventní spirálu, je připraveno občerstvení (vánoční cukroví) a tradiční předvánoční jarmark

Živý Betlém – veřejný, připravovaný ve spolupráci se školským a kulturním výborem OÚ

Leden                        

Schůzka s rodiči předškoláků před zápisem do ZŠ

Polodenní výlet do lesa s krmením zvěře

Únor

Masopustní slavnost v MŠ

Březen                      

Tradiční vystoupení pro důchodce v kulturním domě v Záříčí

Duben                                   

Tvořivá dílna pro rodiče a děti s velikonoční tematikou

Velikonoční výstava v prostorách MŠ - veřejná

Pálení čarodějnic – veřejná akce, do které se zapojuje stále víc nadšených dětí a žen v čarodějnických převlecích, kdy na ohni pálíme vyrobenou čarodějnici, tato akce probíhá na parku Na hrázi u májky, kterou postaví místní členové SDH

Květen                      

Den matek – slavnost pro maminky v MŠ

Výlet pro děti a rodiče

Červen

Oslava Dne dětí v krásném areálu Mysliveckého sdružení Záříčí – s myslivci a s táborákem

Pohádkový les            - veřejný, připravovaný ve spolupráci se školským a kulturním výborem OÚ a s Mysliveckým sdružením Záříčí        

Slavnostní rozloučení se školním rokem a slavnostní pasování školáků v MŠ

Slavnostní rozloučení se školáky na OÚ